Władze

Zarząd SPHP „ROLPOL"

Marek Wilczynski 

inż. Marek Wilczyński
 Prezes Zarządu

Marek Wilczyński  Prezes Zarządu - w firmie pracuje od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Był z-cą dyrektora ZZR a po zmianach organizacyjnych od 1990 roku pozostaje na stanowisku Z-cy Prezesa Zarządu SPHP "ROLPOL".   Jest absolwentem wydziału rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy sprzętu rolniczego. Zna zagadnienia mechanizacji rolnictwa, produkcji pasz zwierzęcych oraz posiada wieloletnie doświadczenie w obrocie środkami do produkcji rolniczej i ogrodniczej. W SPHP „ROLPOL" zajmuje się nadzorowaniem placówek handlowych oraz administracją. Ponadto jest członkiem komisji mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Radomia. Po przejściu Prezesa T. Orczykowskiego na emeryturę  w kwietniu 2019 r został Prezesem Zarządu .

Wanda Owczarek 

mgr Wanda Owczarek

Zastępca Prezesa / Gł. księgowy

 


Rada Nadzorcza SPHP „ROLPOL" 

 

Joanna Molga  Joanna Molga

- w firmie pracuje od 1985 roku, wykształcenie ekonomiczne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej SPHP „ROLPOL" IV kadencje.

 

Boguslawa Skrzypczak 

Krystyna Jaworska

Zastępca przewodniczącego

 

Malgorzata Trybula 

Małgorzata Trybuła

Sekretarz Rady

 

Krzysztof Drela 

Jerzy Krześniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Jerzy Krzesniak 

Bogumiła Skrzypczak

Członek Rady

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni SPHP „ROLPOL"